Vidkärrs barnhem
gårdsten lotten.JPGPICT0069.JPGStorgatan 1872.JPGVidkärrs barnhem på 1940-50-taleti proggens spår.jpgnumrerade kranar fd Götaverken mindre.jpggasklockan.jpgRemfabriken på Gårdaitalienska kolonin 1948.jpgIMG_4744.JPGP5120230.JPGDSC_0002.JPG

Vem kom till Vidkärr?

Vidkärrs barnhem

Varför kom barnen till Vidkärrs barnhem?

Barnen blev placerade på Vidkärrs barnhem genom Barnavårdsnämnden i Göteborg . De blev kontaktade - ibland av föräldrar, men också av skola eller grannar som rapporterade misstankar om att ett barn for illa. Ibland var det polisen som kom med ett barn som de hämtat. Det fanns en omsorg om barnen – men det fanns också en värdering av människors sätt att leva. Vem var en god förälder och vem var inte det? Fattigdom kan ses som en övergripande orsak, även om barn från skilda samhällsklasser fanns representerade där. Att vara arbetslös och bostadslös under tider med ytterst knappa bidrag från samhället innebar ibland att det inte fanns någon möjlighet till att ta hand om barnen.

Några barn var på Vidkärr en kortare tid - ibland några dagar - när modern var på sjukhus för att föda. När en av eller båda föräldrarna var sjuka under en längre period blev barnen placerade på Vidkärr om det inte fanns någon nära släkting som kunde ta hand om dem. Återkommande under de första årtiondena i inskrivningsjournalerna är att mödrarna är på vilohem eller inlagda på det  moderna Lillhagens sjukhus med ”dåliga nerver”.

Resandefolket var särskilt utsatta för samhällets diskriminering och barn till resandefamiljer blev intagna på Vidkärrs barnhem just för att de var resande.  Vagabonderande och dålig skolgång angavs som skäl till omhändertagande, som ofta skedde under tvång.

Under 1960-70-talet omhändertogs också barn från arbetskraftsinvandringens familjer.