Vidkärrs barnhem
gårdsten lotten.JPGPICT0069.JPGStorgatan 1872.JPGVidkärrs barnhem på 1940-50-taleti proggens spår.jpgnumrerade kranar fd Götaverken mindre.jpggasklockan.jpgRemfabriken på Gårdaitalienska kolonin 1948.jpgIMG_4744.JPGP5120230.JPGDSC_0002.JPG

Ett hem för barn?

Vidkärrs barnhem
Vidkärrs barnhem
Vidkärrs barnhem

På Vidkärrs barnhem skulle samhällets vård och fostran ersätta familjens begränsade möjligheter till vård, eller ibland vanvård av barnen. Man ville rädda barnen och ge dem grunden till ett bättre liv. För vissa barn blev det så, men för andra barn blev det motsatsen. Vidkärr var en del av ett större samhällssystem och tidsanda och personalen på Vidkärrs barnhem ingick i detta system.Trots att synen på barn som egna individer att respektera började ta form under 1930-talet fick inte alla barn ta del av denna nya syn. Samtidigt fanns det långt fram i tiden en syn på  att barn bättre fostrades genom slag och tvång och detta skedde såväl i hemmen som på barnhem.  

Vidkärrs barnhem är ett av de barnhem som nämns frekvent i vanvårdsutredningen SOU 2009:99 och SOU 2011:61. I det arbetet intervjuades 866 personer från hela Sverige och 67 av dessa berättade om vanvård på Vidkärrs barnhem.  Hårt klimat, pennalism, tvångsmatning, isolering, våld, sexuella övergrepp, hårdhänthet och känslokyla är ord som återkommer i berättelserna.