Konstverk
Konsten kom att ges stort utrymme i rekordårens bebyggelse. Den finansierades med hjälp av enprocentregeln som innebär att en procent av byggkostnaderna avsätts till konstnärlig utsmyckning av gemensamma utrymmen, utomhus och i gemensamma ytor som trapphus. Regeln finns kvar än idag men tillämpas inte i alla kommuner.