Gårdsten, en ung stadsdel med historia
gårdsten lotten.JPGPICT0069.JPGStorgatan 1872.JPGVidkärrs barnhem på 1940-50-taleti proggens spår.jpgnumrerade kranar fd Götaverken mindre.jpggasklockan.jpgRemfabriken på Gårdaitalienska kolonin 1948.jpgIMG_4744.JPGP5120230.JPGDSC_0002.JPG

Social ingenjörskonst

Göteborg

Social ingenjörskonst
Miljonprogrammet skulle lösa bostadsbristen och förse industrin med arbetskraft. Det genomsyrades av en sociologisk ideologi där naturvetenskapen skulle hjälpa till att skapa ett gott samhälle. Med hjälp av analyser och uträkningar skulle ljusa och hygieniska bostäder tas fram. Man planerade också för trafiksäkerhet, rekreation och grannsamvaro för att skapa en bra boendemiljö i de nya stadsdelarna. Ett exempel på detta är Gårdstens loftgångshus. Loftgångarna skapar ett utrymme avsatt för de boende som kan gynna den sociala kontakten, och de förde i sig med sig att man kunde minska byggkostnaderna genom att investera i ett enda trapphus och en enda hiss i varje huskropp.