Konsumtionsföreningen i Trollhättan
NB-00009ISC-00495.jpgjg-prov-usa-1990tal.jpgDrottningtorget1960.jpgNOHAB rälsbuss förstaklass.jpgTrollhättefallen.pngslussarna.pngGunnar-Wetterberg13 Fotograf Christine Olsson.jpgInge smedjan.jpgstridsbergochbiörcksstämpelur.jpgentreedsborgstor.jpgrysskranen-cover.jpg"Den heliga lågan"ISC-2004-023.jpgTB-014-0501.jpgOlidan kraftstation Trollhättankonsomslag.jpg1-hornetstorgatanstaveredsgatan-nu.jpgforeningsarkivet-harmoni-jubileum1983.jpgtsokklubbstuga.jpgTB-142-080.jpg

Konsumtionsföreningen i Trollhättan

Konsumtionsföreningsobjekt

Sveriges äldsta konsumtionsförening

Studerar man Trollhättans Arbetareförenings protokoll från 1867 finner man grunden till det som etthundra år senare firade jubileum som Sveriges då äldsta ännu aktiva konsumtionsförening. En av eldsjälarna i denna förening var dess tidiga ordförande, kyrkoherden P.M. Åberg från Trollhättan på bild härintill. Åberg framhålls som en mycket aktiv föreningsmänniska och av fundamental betydelse för konsumtionsföreningens grundande och verksamhet.

 

 

Konsumtionsföreningsobjekt

 

1867 beslutar man nämligen inom arbetareföreningen att man även ska bilda en affärsrörelse som tillser föreningsmedlemmarnas intresse när det gäller matvaror. Här finner man detaljer om verksamhetens uppbyggnad som kom att vara vanliga i konsumtionsföreningar. Nämligen finansiering av verksamheten genom kombinationen av pengalån från medlemmar och som i detta fall en begynnande årlig medlemsavgift på tre kr. Detta byggde upp Konsumtionsföreningen i Trollhättan finansiellt. Vissa medlemmar utsågs att tillhandaha inköp för affärsrörelsedelen av föreningen. Detta kan också utläsas i de äldsta protokollen där till exempel en A J Pettersson tog på sig uppdraget att ta hand om "uppköp av fisk".

1906 anslöt sig föreningen till Kooperativa förbundet, och 1926 kom handelsdelen av arbetareföreningen att verka som Konsumtionsföreningen i Trollhättan.

1967 kan man fira sitt 100-års-jubileum. Då som Sveriges äldsta ännu aktiva konsumtionsförening under namnet "Konsum Trollhättan".

Trollhättans Föreningsarkiv

Idag finns de äldre handlingarna ur Konsumtionsföreningen i Trollhättans arkiv bevarade, och öppna för forskning, hos Trollhättans Föreningsarkiv på Innovatum i Trollhättan.