Olidans kraftstation – den svenska elproduktionens vagga
NB-00009ISC-00495.jpgjg-prov-usa-1990tal.jpgDrottningtorget1960.jpgNOHAB rälsbuss förstaklass.jpgTrollhättefallen.pngslussarna.pngGunnar-Wetterberg13 Fotograf Christine Olsson.jpgInge smedjan.jpgstridsbergochbiörcksstämpelur.jpgentreedsborgstor.jpgrysskranen-cover.jpg"Den heliga lågan"ISC-2004-023.jpgTB-014-0501.jpgOlidan kraftstation Trollhättankonsomslag.jpg1-hornetstorgatanstaveredsgatan-nu.jpgforeningsarkivet-harmoni-jubileum1983.jpgtsokklubbstuga.jpgTB-142-080.jpg

Kraften i vatten

Olidans kraftsstation

Vattenkraft är idag en av Sveriges viktigaste energikällor och är även en av de mest miljövänliga då det inte medför några utsläpp. Samtidigt ger vattenkraft en förnybar energikälla som dessutom är både stabil och klarar att producera elektricitet på stor skala. Det är inte i alla länder man kan utnyttja vattenkraft så väl som vi kan i Sverige med hjälp av våra stora vattenkraftstationer, då det krävs lämpliga älvar eller floder med tillräckligt stora höjdskillnader för att uppnå den kraft som behövs. En plats där alla dessa förutsättningar uppfylls är vid Olidan i Trollhättan.

 

Olidans kraftsstation

Olidans kraftstation är Sveriges äldsta statliga vattenkraftstation och byggnadsarbetet påbörjades redan 1905. 1910 gick kraftstationen i bruk, men på grund av den ökande efterfrågan av elektricitet byggdes kraftstationen ut i ytterligare två etapper och blev fullständigt klart först 1921. Tidigare hade det i Sverige endast funnits småskaliga vattenkraftverk som producerade elektricitet till enstaka fabriker. I övrigt kom den mesta elektriciteten till Sverige från stora kraftstationer i Norge, men sedan unionsupplösningen blev det nödvändigt för Sverige att på egen hand börja tillverka elektricitet på större skala. Sverige behövde elektricitet till sin växande järnväg samt det ökande antalet fabriker, speciellt i västra och södra Sverige.

 

Olidans kraftsstation

På grund av oroligheterna före och under första världskriget var det svårt att importera kol och olja, vilket gjorde det ännu mer nödvändigt att producera inhemsk elektricitet. Elektriciteten som Olidan producerade levererades först till Alingsås och Skara, och senare även till Göteborg innan det spreds vidare till fler platser i hela landet. Det var Kungliga Vattenfallsstyrelsen, det som idag har blivit Vattenfall, som ansvarade för bygget och driften av kraftstationen vilket de gör än idag.