Sjukvårdens uppbyggnad i Trollhättan

NÄL

Sjukvården har under hela det industriella samhället varit en växande sektor. I takt med den vetenskapliga och tekniska utvecklingen har möjligheterna att bedriva en effektiv sjukvård stadigt förbättrats. Detta har varit en starkt bidragande faktor till att vi dag lever längre och friskare liv än någonsin tidigare i historien.

I Trollhättan tar den institutionella sjukvårdshistorien sin början i den första sjukstugan under 1800-talet. Initiativet kom från bland annat från Kanalbolaget som genom sin dominerande ställning var inblandat i det mesta som hade med stadens utbyggnad att göra. Det var inte ovanligt att det var privata initiativ som styrde utbyggnaden. Ett bra exempel är Maria Alberts sjukstuga som kom till stånd efter en donation av Ingenjör Albert 1892. Genom bidrag från olika håll kunde sjukstugan öppna 1912 och efter en tid tog landstinget över driften och byggde ut sjukstugan1931. Det dröjde dock inte länge förrän det framkom krav på att sjukstugan skulle ombildas till lasarett, med mer omfattande resurser. Sjukstugan kunde inte erbjuda någon mer avancerad vård utan då fick man vända sig till Vänersborgs lasarett. Det skulle dröja ända fram till 1964 innan ett nybyggt lasarett kunde invigas i Trollhättan.