Stridsberg & Biörck – ett stycke svensk industrihistoria
NB-00009ISC-00495.jpgjg-prov-usa-1990tal.jpgDrottningtorget1960.jpgNOHAB rälsbuss förstaklass.jpgTrollhättefallen.pngslussarna.pngGunnar-Wetterberg13 Fotograf Christine Olsson.jpgInge smedjan.jpgstridsbergochbiörcksstämpelur.jpgentreedsborgstor.jpgrysskranen-cover.jpg"Den heliga lågan"ISC-2004-023.jpgTB-014-0501.jpgOlidan kraftstation Trollhättankonsomslag.jpg1-hornetstorgatanstaveredsgatan-nu.jpgforeningsarkivet-harmoni-jubileum1983.jpgtsokklubbstuga.jpgTB-142-080.jpg

Sågar och knivar av kvalitet

Stridsberg & Biörck var en av Trollhättans stora industrier. Det var kraften i fallen som lockade ingenjören Ernst Stridsberg att etablera sig här. Från 1868 till 1991 tillverkade man bland annat sågblad och maskinknivar.

Stridsberg & Biörck

Ernst Stridsberg föddes i Stockholm 1839 och avlade där examen vid Teknologiska institutet 1860. Under 1850-talet började trävaruindustrin få ökad efterfrågan på sågade produkter. Detta ledde till en expansion vilken också innebar ökat intresse för teknisk utrustning. Det fanns ingen större produktion av detta i Sverige utan det mesta måste importeras, framför allt från England och Tyskland.

Stridsberg ville lära mer om tillverkning av sågklingor och reste till England, till Sheffield. Han grundade där ett företag tillsammans med engelsmannen H. M. Marsden och tillverkningen var inriktad på sågblad och stål till maskinhyvlar. I början utförde de bägge alla arbetsuppgifterna men så småningom kunde de anställa arbetare. Då hade Stridsberg möjlighet att resa till Sverige för att besöka sågverk för att ta upp beställningar.

Produkterna uppskattades för sin höga kvalitet och Stridsberg började planera för att påbörja en tillverkning i Sverige. 1867 lämnade Stridsberg kompanjonskapet med Marsden och köpte egendomen Holmen i Torshälla med tillhörande vattenkraft. Där påbörjade han tillverkning av sågblad och 1868 engagerades ingenjör J. O. Biörck som delägare i företaget som fick namnet Stridsberg & Biörck.

Redan efter två år lämnade Biörck företaget men företagets namn behölls. I början var det bara en handfull personer anställda, men 1870 var antalet uppe i 75.

Stridsberg & Biörck

Ernst Stridsberg ledde företaget fram till 1919. Därefter tog personer inom släkten över ledningen.

Som flest hade företaget omkring 35 ingenjörer, tjänstemän och förmän anställda samt 450 arbetare. I början av 1970-talet försämrades ekonomin på grund av utländsk konkurrens och produktionen förändrades. Valsverket lades ned och därmed minskade antalet anställda.

Företaget såldes så småningom till finländska Hackman som beslöt att upphöra med tillverkningen i Trollhättan 1991.