Kinnekullebanan: Nockerud station
Gårdsjö station ca 1950_public Domain_Sveriges Järnvägsmuseum.jpgJvg-stationen i Hova_Foto via Sv jvg-museum.jpgFagerlids station_Public Domain_Sveriges Järnvägsmuseum.jpgTorved järnvägsstation 1930_foto via Sv Jvg-museum.jpg

Nockerud station (nedlagd)

Nockerud

Nockerud är en liten by med några få gårdar mellan sjöarna Västersjön och Vitebärn, sydväst om Gårdsjö. Hållplatsen har aldrig genererat någon nämnvärd trafik utan var en uppsamlingsplats för trafikanter i ett ganska stort glesbebyggt område med gårdar och torp. På platsen fanns en kombinerad banvaktsstuga och hållplats, med liten väntsal (se bild). En banvakt bodde och verkade här mellan 1918 och 1930. Hållplatsen var sedan obemannad fram till 1962 då den lades ner. Det kombinerade banvakts- och hållplatshuset är tyvärr rivet.