Kinnekullebanan: Svaneberg
Gårdsjö station ca 1950_public Domain_Sveriges Järnvägsmuseum.jpgTrolmen hållplats_Foto via Sv Jvg-museum.jpgHällekis Säteri_Foto via Dig museum.jpgFLYGFO~3.JPGFORSHE~2.JPGÖsteräng station ca 1950_Foto via Sv Jvg-museum.jpgÄskekärr station ca 1900_Foto via Sv Jvg-museum.jpgHållplatsen i Kvarntorp_Foto Thomas Ohlsson.jpgLugnås station ca 1900_Bild via Sv Jvg-museum.jpgPrästkvarn2- bild via Sveriges Järnvägsmuseum.jpgHassle-Säby_Foto via vonknorring.com.jpgHASSLE~3.JPGSVANEB~1.JPGHjälmsäter_Foto Thomas Ohlsson.JPGStation Blomberg - Sveriges Järnvägsmuseum.jpgLidköpings station nutid_Foto Thomas Ohlsson.JPGMariestad, Residenset 1950,Västergötlands Museum DM.jpgRåbäcks säteri_Bild via Digitalt museum.jpgRISA_H~1.JPGLyrestad-foto via Sveriges järnvägsmuseum.jpgTruveholm - foto Västergötlands museum.jpgJvg-stationen i Hova_Foto via Sv jvg-museum.jpgFagerlids station_Public Domain_Sveriges Järnvägsmuseum.jpgTorved järnvägsstation 1930_foto via Sv Jvg-museum.jpg

Berättelse Svaneberg

Kinnekullebanan: Svaneberg

Svaneberg blev stationsplats när Mariestad – Kinnekulle Järnväg byggdes, sannolikt beroende på att på gården Svaneberg bodde släkten Wallenius som var intimt sammankopplade med järnvägsbyggandet i Västergötland och banan förbi Svaneberg i synnerhet. Anders Theodor Wallenius hade varit byggmästare för järnvägen Mariestad – Moholm 1873-1874 och var i slutet av 1880-talet ledamot av styrelsen i MKJ, Mariestad – Kinnekulle Järnvägsaktiebolag.

Svaneberg_Anders Wallenius_Ägare till Svaneberg och järnvägsentreprenör_Bild via digitalt museum

Kinnekullebanan: Svaneberg

Dessutom var son Karl Gustaf Wallenius byggmästare för MKJ banbygge. Skam då om man inte skulle ha en station vid herrgården Svaneberg. Självklart fanns några andra gårdar runtom i bygden kring Svaneberg, som kunde utgöra potentiellt trafikunderlag vid stationen, men biljettintäkterna var aldrig särskilt betydande vid Svanebergs station.

Svanebergs Gård_ca 1900_före rivning av våning 2_Bild via Digitalt Museum

Kinnekullebanan: Svaneberg

Stationen graderades sedermera ner till hållplats under Lugnås station och från 1962 när spåret breddades, har inga tåg stannat vid Svaneberg. Inte desto mindre står stationshuset kvar, övergivet, förfallet och igenvuxet med sly och långt gräs.

Sedan många decennier arrenderas gården Svanebergs ägor ut till Kriminalvården som bedriver uppfödning av nötkreatur här.

Svanebergs station mitten av 1900-talet_Bild via Sv Jvg-museum