Kinnekullebanan: Lyrestad
Gårdsjö station ca 1950_public Domain_Sveriges Järnvägsmuseum.jpgTrolmen hållplats_Foto via Sv Jvg-museum.jpgHällekis Säteri_Foto via Dig museum.jpgFLYGFO~3.JPGFORSHE~2.JPGÖsteräng station ca 1950_Foto via Sv Jvg-museum.jpgÄskekärr station ca 1900_Foto via Sv Jvg-museum.jpgHållplatsen i Kvarntorp_Foto Thomas Ohlsson.jpgLugnås station ca 1900_Bild via Sv Jvg-museum.jpgPrästkvarn2- bild via Sveriges Järnvägsmuseum.jpgHassle-Säby_Foto via vonknorring.com.jpgHASSLE~3.JPGSVANEB~1.JPGHjälmsäter_Foto Thomas Ohlsson.JPGStation Blomberg - Sveriges Järnvägsmuseum.jpgLidköpings station nutid_Foto Thomas Ohlsson.JPGMariestad, Residenset 1950,Västergötlands Museum DM.jpgRåbäcks säteri_Bild via Digitalt museum.jpgRISA_H~1.JPGLyrestad-foto via Sveriges järnvägsmuseum.jpgTruveholm - foto Västergötlands museum.jpgJvg-stationen i Hova_Foto via Sv jvg-museum.jpgFagerlids station_Public Domain_Sveriges Järnvägsmuseum.jpgTorved järnvägsstation 1930_foto via Sv Jvg-museum.jpg

Lyrestad berättelse

Lyrestad är en liten tätort i norra delen av Mariestads Kommun. När Göta Kanal drogs förbi Lyrestad och invigdes 1832, fick den gamla kyrkbyn ett visst uppsving. Under senare hälften av 1800-talet var ångbåtstrafiken intensiv på kanalen. Någon sluss fanns/finns ej i Lyrestad men en lastplats fanns där vars magasin fortfarande finns kvar och vars kajer numera är gästhamn för kanalens turistbåtar. Nästa steg i Lyrestads utveckling togs när VGJ, Västergötland-Göteborgs Järnvägar byggde banan mellan Gårdsjö och Mariestad förbi Lyrestad, d v s nuvarande Kinnekullebanan. Lyrestad hade sin blomstringsperiod under den första hälften av 1900-talet, när orten hade ett flertal affärer och mindre industrier. Ortens karaktär som kommunikationsknutpunkt accentuerades genom att den stora landskabeln för telegrafi och telefoni mellan Stockholm och Göteborg drogs förbi Lyrestad, med en betydande station för mellanförstärkning av signalerna. Huset för den s k överdragsstationen finns fortfarande kvar. Lyrestads kyrka är sevärd och ligger alldeles söder om kanalen i Lyrestad.

Kinnekullebanan: Lyrestad

Lyrestad station på 30-talet. Avträden och ett magasin på bortre sidan av stationshuset.
Foto via Sveriges järnvägsmuseum.

Kinnekullebanan: Lyrestad

Lyrestad station en solig sommardag på 60-talet, d v s efter breddningen av spåret.
En röd Morris 1100 är parkerad vid stationen. Foto via Sveriges järnvägsmuseum.