Kinnekullebanan: Hassle-Säby
Gårdsjö station ca 1950_public Domain_Sveriges Järnvägsmuseum.jpgTrolmen hållplats_Foto via Sv Jvg-museum.jpgHällekis Säteri_Foto via Dig museum.jpgFLYGFO~3.JPGFORSHE~2.JPGÖsteräng station ca 1950_Foto via Sv Jvg-museum.jpgÄskekärr station ca 1900_Foto via Sv Jvg-museum.jpgHållplatsen i Kvarntorp_Foto Thomas Ohlsson.jpgLugnås station ca 1900_Bild via Sv Jvg-museum.jpgPrästkvarn2- bild via Sveriges Järnvägsmuseum.jpgHassle-Säby_Foto via vonknorring.com.jpgHASSLE~3.JPGSVANEB~1.JPGHjälmsäter_Foto Thomas Ohlsson.JPGStation Blomberg - Sveriges Järnvägsmuseum.jpgLidköpings station nutid_Foto Thomas Ohlsson.JPGMariestad, Residenset 1950,Västergötlands Museum DM.jpgRåbäcks säteri_Bild via Digitalt museum.jpgRISA_H~1.JPGLyrestad-foto via Sveriges järnvägsmuseum.jpgTruveholm - foto Västergötlands museum.jpgJvg-stationen i Hova_Foto via Sv jvg-museum.jpgFagerlids station_Public Domain_Sveriges Järnvägsmuseum.jpgTorved järnvägsstation 1930_foto via Sv Jvg-museum.jpg

Hassle-Säby

Hassle-Säby är en av de större egendomarna i Mariestads Kommun, trots att egendomen styckades upp och bl a de stora skogarna köptes upp av Katrinefors Bruk i samband med ett arvsskifte 1907.

Herrgården har en historia som sträcker sig åtminstone tillbaka till 1500-talet och gården blev säteri på 1600-talet. Gården har historiskt ägts av släkterna Posse, von Knorring och von Hofsten.

Hassle-Säby blev även namnet på en liten anhaltstation som byggdes nära gården. Stationen omvandlades ganska snart till hållplats under Mariestads station och hållplatsen lades också ner i samband med breddningen av banan 1961. Stationshuset finns kvar på platsen, dock ombyggt i relativt stor omfattning.

Kinnekullebanan: Hassle- Säby

Hassle-Säby, mangårdsbyggnaden.

Kinnekullebanan: Hassle- Säby

Hassle-Säby stationshus 2018. Foto Thomas Ohlsson.