Den lilla orten Gårdsjö i Gullspångs Kommun ligger i södra Tiveden och har för närvarande bara ett hundratal invånare. Under ortens storhetstid under första hälften av 1900-talet, var befolkningen cirka fyrdubbelt större. Innan stambanan byggdes förbi Gårdsjö fanns här enbart några få lantgårdar och inget som påminde om en tätort.

Stambanan invigdes 1962 men det var inte förrän 1910 och Västergötland – Göteborgs Järnvägar byggt smalspårig järnväg, som Gårdsjö blir järnvägsknut, d v s när man kunde byta till tåg åt olika håll. Den livliga järnvägstrafiken i järnvägsknuten Gårdsjö medförde att orten levde upp och expanderade. I Gårdsjö bytte man tåg mellan normalspåriga VSB och Västgötabanan (VGJ). Här lastades gods om mellan smalspåriga och normalspåriga vagnar. VGJ hade också lokstall och underhållsresurser i Gårdsjö.

Under ortens storhetstid fanns i byn; två livsmedelsaffärer (Konsum och Sixten Johanssons), ett skomakeri, en kombinerad cykelaffär och verkstad, ett hotell, en kiosk, ett postkontor, ett bageri, en taxistation, en syfabrik, en snickerifabrik, blöjfabrik, manufaktur- och kortvaruaffär, mjölkaffär, ostaffär, bageri, urmakeri, ägghandel och biograf.

Gårdsjö är fortfarande järnvägsknut, eftersom Kinnekullebanan ansluter här till Västra Stambanan, men den livliga trafiken har ersatts med en mer rofylld tillvaro och de flesta tågen på stambanan dundrar förbi Gårdsjö i 200 km/timme.