Hova

Hova är den näst största tätorten inom Gullspångs Kommun, men ändå centralort i Kommunen eftersom merparten av kommunförvaltningen finns här. Hova som har ca 1200 invånare, ligger efter E20 ca 20 km söder om Gullspång.

Redan under medeltiden gick här den viktiga kommunikationsleden från Västergötland till Svealand, idag motsvarad av E20. Senare korsades i Hova denna riksväg av landsvägen från Kristinehamn och Karlstad mot Älgarås och Karlsborg.

Hova Landskommun bildades 1862 och upplöstes 1971 då den uppgick i Gullspångs Kommun. Hova hade sitt eget tingslag (rättegångsförvaltning), som var en del av Vadsbo häradsrätt, fram till 1923. Den äldre historian i Hova kan uppvisa ett berömt slag, den 14 juni 1275, där en bondehär under ledning av kung Valdemar Birgersson besegrades av dennes bröder Magnus, senare Magnus Ladulås, och Erik. Ett minnesmärke över slaget restes 1975.

Idag finns några mindre industrier och verksamheter. På storhetstiden i mitten av 1900-talet fanns här ett par större industrier, ett sågverk och en snickerifabrik.

Hova är hållplats efter Kinnekullebanan, men stationshuset är nedgånget och stängt. Det blev allvarligt skadat genom en brand den 13 augusti 2015.