Kinnekullbanan: Torved station
Gårdsjö station ca 1950_public Domain_Sveriges Järnvägsmuseum.jpgJvg-stationen i Hova_Foto via Sv jvg-museum.jpgFagerlids station_Public Domain_Sveriges Järnvägsmuseum.jpgTorved järnvägsstation 1930_foto via Sv Jvg-museum.jpg

Torved station

Kinnekullebanan - stationsbilder

Torved

Torved var en liten så kallad anhaltsstation från början när linjen öppnades 1910. I samband med att linjen Torved-Gullspång byggdes 1917 byggdes ett nytt större stationshus och stationen blev uppgraderad till ”riktig” station. I Torved förekom under första hälften av 1900-talet förhållandevis livlig trafik och stationen var bemannad fram till 1961, när banan breddades mellan Mariestad och Gårdsjö. Därefter har Torved varit obemannad hållplats.

Från Torved utgick även järnvägen mot Gullspång, smalspårig från 1917 till 1965 och därefter normalspårig. Någon reguljär trafik har emellertid inte bedrivits på den sträckan efter 1961, men banan ligger kvar och används idag som turistattraktion för dressinåkning.