Kinnekullebanan: Forshem
Gårdsjö station ca 1950_public Domain_Sveriges Järnvägsmuseum.jpgTrolmen hållplats_Foto via Sv Jvg-museum.jpgHällekis Säteri_Foto via Dig museum.jpgFLYGFO~3.JPGFORSHE~2.JPGÖsteräng station ca 1950_Foto via Sv Jvg-museum.jpgÄskekärr station ca 1900_Foto via Sv Jvg-museum.jpgHållplatsen i Kvarntorp_Foto Thomas Ohlsson.jpgLugnås station ca 1900_Bild via Sv Jvg-museum.jpgPrästkvarn2- bild via Sveriges Järnvägsmuseum.jpgHassle-Säby_Foto via vonknorring.com.jpgHASSLE~3.JPGSVANEB~1.JPGHjälmsäter_Foto Thomas Ohlsson.JPGStation Blomberg - Sveriges Järnvägsmuseum.jpgLidköpings station nutid_Foto Thomas Ohlsson.JPGMariestad, Residenset 1950,Västergötlands Museum DM.jpgRåbäcks säteri_Bild via Digitalt museum.jpgRISA_H~1.JPGLyrestad-foto via Sveriges järnvägsmuseum.jpgTruveholm - foto Västergötlands museum.jpgJvg-stationen i Hova_Foto via Sv jvg-museum.jpgFagerlids station_Public Domain_Sveriges Järnvägsmuseum.jpgTorved järnvägsstation 1930_foto via Sv Jvg-museum.jpg

Forshem kyrkby en slutstation

Kinnekullebanan: Forshem
Kinnekullebanan: Forshem
Kinnekullebanan: Forshem

Forshem är en liten kyrkby samlad runt den fina medeltida kyrkan. Tidigare också centralort för Forshems Socken. Ortens betydelse ökade i slutet av 1800-talet när byn fick en station efter Mariestad-Kinnekulle Järnväg. Stationen byggdes ut1898 när järnvägen Kinnekulle - Lidköping förlängdes från Hällekis fram till Forshem som då blev slutstation för den banan.

Kyrkan tillhör numera Kinnekulle församling i Skara stift. Den har anor från 1130 men har byggts om och till i olika omgångar. Forshems kyrka är sannolikt Skandinaviens enda kyrka som är vigd till Den heliga graven i Jerusalem. Detta står angivet i en inskription ovanför sydportalen. 

Ett värdshus och gästgiveri finns även på orten.

Kinnekullebanan: Forshem

Järnvägsstationen i Forshem i mitten av förra seklet. Stationen är då fortfarande bemannad med järnvägspersonal. Dock inte med Stins, som förr, utan enbart med tågklarerare som sköter norra delen av Kinnekullebanan. Foto via Sveriges Järnvägsmuseum.