Fagerlid

Fagerlid är liksom Nockerud en förhållandevis liten by, men hållplatsen fungerade som samlande punkt för trafikanter i den omgivande glesbygden. I byn har en stor sågverksanläggning växt fram, som blev centralpunkten för den omfattande sågverkskoncernen Fagerlids Sågverk. Koncernen gick emellertid i konkurs i slutet av 1999 och sedan dess har man försökt att bruka anläggningen till annan verksamhet, bl a odling av industrihampa. Ett återvinningsföretag har också haft verksamhet i lokalerna men i samband med en företagsförsäljning blev anläggningen övergiven med stora mängder plastavfall kvar i området.

Sågverket hade ett stickspår från järnvägen in till industriområdet och Fagerlid var alltså även lastplats för gods.

Stationsförman fanns här från 1910 till 1930, därefter s k ”platsvakt” fram till 1955. De sista åren var hållplatsen obemannad och den lades ner 1962. Stationshuset är rivet, dock finns skylten från stationshuset kvar på ett hus i Fagerlid. I Fagerlid, alldeles invid stationen, fanns en liten handelsbod under en period i första halvan av 1900-talet. Huset där handelsboden låg, finns kvar