Kinnekullebanan: Prästkvarn
Gårdsjö station ca 1950_public Domain_Sveriges Järnvägsmuseum.jpgTrolmen hållplats_Foto via Sv Jvg-museum.jpgHällekis Säteri_Foto via Dig museum.jpgFLYGFO~3.JPGFORSHE~2.JPGÖsteräng station ca 1950_Foto via Sv Jvg-museum.jpgÄskekärr station ca 1900_Foto via Sv Jvg-museum.jpgHållplatsen i Kvarntorp_Foto Thomas Ohlsson.jpgLugnås station ca 1900_Bild via Sv Jvg-museum.jpgPrästkvarn2- bild via Sveriges Järnvägsmuseum.jpgHassle-Säby_Foto via vonknorring.com.jpgHASSLE~3.JPGSVANEB~1.JPGHjälmsäter_Foto Thomas Ohlsson.JPGStation Blomberg - Sveriges Järnvägsmuseum.jpgLidköpings station nutid_Foto Thomas Ohlsson.JPGMariestad, Residenset 1950,Västergötlands Museum DM.jpgRåbäcks säteri_Bild via Digitalt museum.jpgRISA_H~1.JPGLyrestad-foto via Sveriges järnvägsmuseum.jpgTruveholm - foto Västergötlands museum.jpgJvg-stationen i Hova_Foto via Sv jvg-museum.jpgFagerlids station_Public Domain_Sveriges Järnvägsmuseum.jpgTorved järnvägsstation 1930_foto via Sv Jvg-museum.jpg

Prästkvarn berättelse

Prästkvarn är en liten by sydväst om Mariestad. På platsen fanns en hållplats och en banvaktsstuga på smalspårstiden, d v s från 1889 fram till ungefär mitten av förra seklet. Ortens centralpunkt blev korsningen mellan den gamla landsvägen och järnvägen Mariestad – Kinnekulle Järnväg. En lanthandel fanns också relativt länge på orten.

Kinnekulle: Prästkvarn

Bilden visar den lilla anhalten Prästkvarn, någon gång i början av 1900-talet. Till vänster ses det lilla hållplatshuset, numera rivet. Bild via Sveriges Järnvägsmuseum.

Kinnekulle: Prästkvarn

Foto på den gamla banvaktsstugan i Prästkvarn, numera riven. Foto via Sveriges Järnvägsmuseum.