RAMBERÄTTELSE Kinnekullebanan och järnvägarna i norra Skaraborg
Trolmen hållplats_Foto via Sv Jvg-museum.jpgHällekis Säteri_Foto via Dig museum.jpgFLYGFO~3.JPGFORSHE~2.JPGÖsteräng station ca 1950_Foto via Sv Jvg-museum.jpgÄskekärr station ca 1900_Foto via Sv Jvg-museum.jpgHållplatsen i Kvarntorp_Foto Thomas Ohlsson.jpgLugnås station ca 1900_Bild via Sv Jvg-museum.jpgPrästkvarn2- bild via Sveriges Järnvägsmuseum.jpgHassle-Säby_Foto via vonknorring.com.jpgHASSLE~3.JPGSVANEB~1.JPGHjälmsäter_Foto Thomas Ohlsson.JPGStation Blomberg - Sveriges Järnvägsmuseum.jpgGårdsjö station ca 1950_public Domain_Sveriges Järnvägsmuseum.jpgLidköpings station nutid_Foto Thomas Ohlsson.JPGMariestad, Residenset 1950,Västergötlands Museum DM.jpgRåbäcks säteri_Bild via Digitalt museum.jpgRISA_H~1.JPGTruveholm - foto Västergötlands museum.jpgLyrestad-foto via Sveriges järnvägsmuseum.jpgJvg-stationen i Hova_Foto via Sv jvg-museum.jpgFagerlids station_Public Domain_Sveriges Järnvägsmuseum.jpgTorved järnvägsstation 1930_foto via Sv Jvg-museum.jpg

Om Kinnekullebanan

Kinnekullebanan

Om Kinnekullebanan

Kinnekullebanan är idag en regional normalspårig järnväg i Skaraborg, mellan ändstationerna Gårdsjö och Håkantorp. Infrastrukturen ägs av Trafikverket och banan trafikeras av Västtrafik, som är Västra Götalands Landstings kollektivtrafikbolag. I Gårdsjö i norr ansluter den till Västra Stambanan, d v s Sveriges mest trafikerade stambana mellan Stockholm och Göteborg. I Håkantorp i Söder ansluter den till Älvsborgsbanan, där Kinnekulletåget fortsätter mot Herrljunga och Göteborg.

Den norra delen av banan i fokus

Denna beskrivning kommer att fokusera på den norra delen av Kinnekullebanan, mellan Gårdsjö och Lidköping, där den går genom omväxlande och synnerligen naturskön omgivning. Naturen växlar mellan skogsmarker i södra Tiveden, slättlandskap, små pittoreska städer och byar, efter stranden på Vänern samt förstås runt det mycket speciella platåberget Kinnekulle. Själva banan är inte elektrifierad utan trafikeras av dieselelektriska motorvagnar. Järnvägsspåren ligger på träslipers och en banvall av sand, vilket gör att den är känslig för tjäle. Maxhastigheten är därför begränsad på banan, vilket emellertid har den fördelen att man hinner se mera av de vackra omgivningarna.

Hela banan mellan Gårdsjö och Håkantorp är byggd på banvallen efter fyra smalspåriga järnvägar som byggdes under den senare delen av 1800-talet. Sedan SJ övertagit trafiken från de mindre järnvägsbolagen 1948, breddades banan till normalspårvidd mellan 1953 och 1962 i olika omgångar.