En kvinnodominerad arbetsplats

NÄL

Tillkomsten av NÄL kan inte betraktas som något helt nytt i Trollhättan, det fanns redan tidigare en omfattande sjukvård i kommunen men NÄL innebar ändå en koncentration av sjukvård till staden. Arbetsmarknadsmässigt innebar det inte bara fler arbeten inom serviceområdet utan även fler arbetsplatser för kvinnor i kommunen.

Till skillnad från alla de andra stora arbetstillfällena genom tiderna, slussarna, kraftverken och industrierna är NÄL en arbetsplats där kvinnor utgör den dominerande delen av de anställda. Industrin, kanal- och kraftverksamheterna har varit mycket tydligt manliga arbetsplatser. Visserligen har det funnits kvinnor i verksamheterna men de har ofta befunnit sig i periferin, snarare inom servicefunktionerna än i den direkta produktionen. Inom sjukvården är kvinnor överrepresenterade inom de flesta sektorer, undantagen finns inom ledningsfunktionerna, tekniker och bland de bäst betalda yrkesområdena, exempelvis bland läkarna.

Det går att fundera över vad uppdelningen mellan manligt och kvinnligt dominerade arbetsplatser, en segregerad arbetsmarknad, betytt för Trollhättan i ett större perspektiv. Har det inneburit att det funnit starkare uppdelning i olika könsroller än i städer med en annan arbetsmarknadsstruktur? Har de patriarkala maktstrukturerna bevaras längre i en industri- och arbetarstad som Trollhättan?