NÄLs betydelse

NÄL

Det har gjorts en rad utvärderingar av olika slag kring vårdens innehåll efter tillkomsten av NÄL men inte någon närmare undersökning av vad tillkomsten av NÄL betytt för Trollhättan, kommunen och dess invånare. Det är rimligt att anta att det för Trollhättans stad kunde vara viktigt var sjukhuset placerades men vilken skillnad har det spelat för patienter och anställda? Eftersom avståndet mellan ett sjukhus i Vänersborg eller Trollhättan inte är speciellt stort kan man undra vad striden inför beslutet handlade om. Det kanske handlade mer om kommunal prestige och kommunal näringspolitik än om tillgänglighet och vårdkvalitet för områdets invånare. Tillkomsten av NÄL har direkt påverkat hur arbetsmarknadsstrukturen och sysselsättningen sett ut i Trollhättans kommun även om det inte inneburit några avgörande förändringar i arbetsmarkandsregionen. NÄL innebar mer än omflyttning av arbetstillfällen än någon stor tillväxt.