Förslag till sammanslagningen NÄL

NÄL

Under 1960- och 1970-talet så blev trenden allt tydligare mot stora centrallasarett som skulle serva ett större område. För Trollhättans del blev detta en fråga om hur sjukvården skulle samordnas med verksamheterna i Vänersborg, och senare också med Uddevalla och Fyrbodal (Dalsland och norra Bohuslän). Det framkom redan i början på 1970-talet förslag på att förlägga ett nytt sjukhus mellan Trollhättan och Vänersborg, men det kom att ta tid innan detta alternativ kom till stånd. Det kom att bli en segdragen strid i landstinget, och mellan de olika kommunerna om var ett nytt centralsjukhus för norra Älvsborgs län (NÄL) skulle placeras. Det var starka opinioner i kommunerna för och mot de olika alternativen och striden kom också bli hård i landstinget där frågan slutligen avgjordes. Det blev till slut endast en rösts övervikt för NÄL-alternativet som innebar att ett helt nytt sjukhus skulle byggas mellan de båda kommunerna, men inom Trollhättans kommungräns.

NÄL stod färdigt 1988 och var då en sammanslagning av sjukhusen i Trollhättan och Vänersborg. Idag arbetar ca 2900 personer på NÄL vilket gör det till en av kommunens dominerande arbetsgivare. Problemet, hur en ny storskalig sjukvårdsstruktur skulle organiseras i Trollhättan och norra Älvsborg, var inte på något vis unikt för Trollhättan. Det var en problematik som var aktuell i många län och kommuner.