Dokumentärfilmen i sin helhet är 1 timme och 18 minuter. Filmen är producerad av Dan Kristensson med benäget bistånd av en arbetsgrupp med förankring i det dåvarande företaget och i den historiska världen.

Filmen börjar med en presentation av Mölndals Stad som övergår i en kort skildring av fallen i Kvarnbyn och deras betydelse för den industriella utvecklingen i hela regionen. Sedan följer några väl valda intervjuavsnitt från några av dem som jobbat vid bruket. Därefter följer en mer omfattande historisk skildring av fallen och forsen, de olika verksamheterna, Korndals konkurs och Papyrus start.

Människor som intervjuas är till exempel: Bertil Lindkvist, som jobbat på kontoret sedan 1949 med löner, data, mm. Gunnar Brandberg, anställdes 1955 och har jobbat med kostnadsredovisning och personalfrågor. Ulf Pettersson anställdes 1976 i kartongproduktionen och har varit fackordförande (Pappers avd 63) sedan 1989. Per-Olov Larsson, anställd 1949 och har arbetat som både truckförare och skyddsombud. Ingrid Karlsson som varit sortererska i 50 år. Kerstin Rapp som jobbat som sekreterare i 27 år. Klas Kronqvist som varit teknisk direktör för Papyrusgruppen fram till 1982. Bjarne Björk som suttit i ledningen och varit VD på senare år. Andra med anknytning till ämnet är Lars Gahrn, Fil Dr på Mölndals stadsmuseum och Per Hallén, Fil Dr på Ekonomisk-historiska institutionen på Göteborgs Universitet.

Vill du veta mer om filmen, besök http://bruketberattar.com