Sveriges kvinnor har länge kämpat för sin medborgarrätt. De senaste månaderna har de arbetat hårt med en triumf som kommer att lämna ett eko efter sig i historien; ”Kvinnornas opinionsyttring för politisk rösträtt och valbarhet”.  På baksidan av varje lista står ett citat av Sveriges kvinnliga Nobelpristagare i litteratur, Selma Lagerlöf, som ännu aldrig har fått gå och rösta;

            ”Det stora mästerverket, den goda staten, skall skapas av mannen, då han på allvar tar kvinnan till sin hjälpare”.

Den 19 mars 1914 sänder ordföranden för Göteborgs Förening för kvinnans politiska rösträtt, Fru Frigga Carlberg, in Göteborgs- och Bohus läns bidrag; 32 437 namnunderskrifter som kräver kvinnlig rösträtt. Totalt blir det 351 454 insamlade underskrifter från hela landet, en mäktig siffra långt före Internet, smartphones och bilar i alla hushåll.

Elin Sundberg, född 1880, är en av de kvinnor som reser runt på Tjörn, där hon har sina rötter, och samlar in namnunderskrifter det här året. Om två år kommer hon bli öns första kvinnliga byggherre när hon som ogift kvinna låter bygga sitt Villa Solfrid utanför Kyrkesund.

Elin Sundberg

Men vilka är egentligen de 290 kvinnor från Tjörn som vågar fatta pennan och skriva under listorna som Fröken Sundberg har med sig? De som går före och banar väg för oss som ska komma efter? De allra flesta har titeln ”fröken” eller ”fru” men på listan finns även nio lärarinnor, en strykerska, tre barnmorskor, en bagerska, två handelsidkare, en hushållerska, en modist, sju sömmerskor, fyra handelsbiträden och en kassörska.

Elin Sundberg framför sitt nybyggda hus Villa Solfrid på karga Tjörn.
Foto: Elin Sundbergs Stiftelses arkiv