Tangon kom till Sverige via Krokstrand

Under hundra år seglades huggen gatsten ut härifrån till världen. När skutorna kom tillbaka hade de nyheter med sig. Förr var det vanligt att båtarna fick ligga och vänta på vind i hamnarna. Det fanns tid för möten. Efter lossningen av sten i Buenos Aires gick troligen besättningen i land och upplevde den eldiga dansen i emigrantkvarteren. En matros kanske köpte ett argentinskt dragspel – för att senare, en kväll vid Idefjorden, plocka ut samma eldiga rytmer.

Tangon kom till Sverige via Krokstrand, det är festivalens stora berättelse. Under 1970- och 80-talen flyttade en ny generation från Stockholm och Göteborg in i stenhuggarnas gamla hus och platsens Folkets hus blev en del av den berättelsen. Inte osannolikt hade tonerna från en sjömans tango nått in i stora salen och fortplantat sig till dans. Kanske år 1909?

Festivalens tangoworkshop ger oss kontakt med de där första stegen. Våra lärare är Jorge Udrisard och Andrea Ponzetti, direkt från Buenos Aires. Vi dansar slow, slow, slow, quick-quick. Gå, gå, stäng ihop. Vi räknar och vill ta ut svängarna. Men Jorges mörka blick förmedlar måtta. Han dansar mjukt och upprepar för oss: mucho con poco. Mycket genom litet.

Tango Krokstrand

Krokstrands Folkets hus restes 1902 på initiativ av stenhuggarna. Det är Bohusläns äldsta Folkets hus. Byggnaden dimensionerades för en befolkning på 2000 och drivs fortsatt som mötesplats för dagens 200 invånare. Foto: Jakob Harnesk