Göta

Mellan Göteborg och Trollhättan, längs med Götaälven ligger det ett litet samhälle. Samhället ligger på älvens östra strand, men tack vare att älven kröker sig på sin väg mot Kattegatt och havet så ligger samhället egentligen nordöst om älven. Samhället hette en gång Haneström men platsen var nu känt som Göta. 1906 fick bygden nämligen en tågstation men Haneström lät för likt Hagaström i Gästrikland. Därför fick stationen istället namnet Göta. Under slutet av 1950-talet var det detta namn som orten var känt under. Orten hade då cirka 700 invånare, där många jobbade i fabriksområdet som låg nere vid älven. Vad de inte visste var att de snart skulle få bevittna en av de största naturkatastroferna i svensk historia.