August Abrahamson Nääs

August Abrahamson (1817-1898) var en mycket framgångsrik grosshandlare verksam i Göteborg. Han föddes av judiska föräldrar som invandrat till Sverige från Tyskland i slutet av 1700-talet. August föddes och växte upp i Karlskrona och började arbeta som bodbiträde i Göteborg vid fjorton års sålder efter att fadern hade dött. Vid tjugotvå års ålder starade August ett eget företag kallat August Abrahamson & Co. Han sysslade med grosshandel i korta varor; underkläder, handskar, kragar, garner, band och tyger. Hans firma blev mycket framgångsrik och han åkte ofta i affärsresor till Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Österrike. Han blev ekonomiskt obereonde på 1860-talet och köpte in egendomen Nääs år 1868 och lämnade firman.

August intresserade sig för välgörenhet. Hans hustru Euphrosyne startade en skola i Gamlestaden i Göteborg. Abrahamson skänkte också pengar till arbetarbostäder och ett sjömanshem i sin gamla hemstad. Han stödde föreningar för blinda. Han skänkte pengar till Eugeniahemmet för handikappade barn i Stockhholm. Han bidrog till Skara domkyrkas restaurering och lämnade pengar till landshövding Sparre som vill ha in slöjden vid läroverket i Vänersborg och vill starta ett lite museum vid skolan. Han skänkte också pengar till svenska kyrko- och skolbyggnader i Paris. Han skänkte en stor summa pengar till Musikaliska akademin när hans hustru dog, allt för tidigt, år 1869. På Nääs startade han skola från år 1872. Tack vare Nääs slöjdläraseminarium bidrog han till att tusentals lärare utbildades i träslöjd. Han planerade redan på 1880-talet för skolans fortlevnad genom en donation. År 1891 skrevs ett testamente där skapadet av en stiftelse skrevs in. Samma stiftelse som än idag äger och förvaltar Nääs. Till stiftelsen överlämnades hela Nääs egendom, alla löseören och 400 000 kr. Ändamålet var fortsatt utbildning av lärare och lärarinnor som redan ägnat sig åt undervisning. Utbidningen skulle avse uppfostran i allmänhet och särskilt den del som åstadkoms genom pedagogisk slöjd. Otto Salmon skulle ensam leda stiftelsen fram till sin död, och efter det en styrelse.

Abrahamsons karriär, livsval och möjlighet i livet var kopplat till det svenska samhällets liberalisering under 1800-talet. Med sin judiska bakgrund hade han fördomar och begränsningar emot sig. Före 1700-talets slut var judar inte välkomna att bosätta sig i Sverige. Från sent 1700-tal ändrades reglerna men de första bosatta judarna i Sverige var starkt reglerade. Lagstiftningar under 1800-talet öppnade nya möjligheter men fortfarande med begränsningar. Filantropi var ett sätt för marginaliserade grupper att hävda sig och besfästa en plats. Abrahamson rörde sig i en miljö med högborgerliga och kulturella familjer med judisk härkomst men han hade även ett stort kontaktnät bland kristna och i kungahuset. Det låg med stor sannolikhet i Abrahamsons intresse att göra en god sak för samhället men också att stärka sin egen roll och omvärldens omdöme av hans person.