Donsö

I juni 1916 kom smeden Albert Johansson till Donsö från Härryda. Albert hade varit bysmed i sin hemsocken, men hade lockats till Donsö på grund av allt större efterfrågan på smidestjänster. Han hade då i några års tid varit gift med Natalia Karlsson från Masthugget i Göteborg och hon kom med flytten till Donsö nu närmare sina hemtrakter. Albert hyrde in sig i en sjöbod i hamnen, som inreddes till smedja och en enkel verkstad.

Under den senaste sillfiskeperioden i slutet av 1800-talet ökade antalet fiskebåtar på Donsö. Fiske och fraktfart kom att bli de viktigaste näringarna här i början av 1900-talet. Snart behövde därför Albert en eller flera timmermän till hjälp med båtreparationer. Bland annat tog han kontakt med Otto Grankvist som då var skeppsbyggmästare vid Bergs Varv & Mek. Verkstad på Hälsö. Otto Grankvist blev erbjuden att gå in som delägare i en nybildad verksamhet med reparationer av fraktfartyg och fiskebåtar. Även Hilmer Andreasson, en duktig montör som också han var anställd vid Bergs Varv & Mek. Verkstad, blev erbjuden ett delägarskap. 1919 startades så Donsö Slip och Verkstad. Vid den gamla smedjan anlades en slip som kunde torrsätta tre 50 fots fiske- eller fraktfartyg samtidigt. Smedjan byggdes om så att den även kom att innehålla en mekanisk verkstad. Kundkretsen var fiskelag och redare från Donsö och omgivande skärgårdssamhällen, och från norra Halland. I början av 1920-talet sålde Hilmer Andreasson sin andel i varvet till Otto Grankvist.

Dagny – 45 fots fiskebåt

I mitten av 1920-talet intensifierades fisket i Nordsjön och det blev en stor efterfråga på nybyggnationer av fiskefartyg. Otto Grankvist ville nu starta en nybyggnadsverksamhet och 1927 levererades första fartyget, GG 68 Dagny, till ett fiskelag på Donsö. Dagny var 45 fot lång och utrustad med en 1-cylindrig June Munktell råoljemotor om 72 hk. För att bygga fiskebåtar hade en fartygsbädd anlagts och den maskinella utrustningen utökats med en blocksåg. Under de närmaste tio åren byggdes ytterligare 13 fiskebåtar vid varvet. Tio av dessa beställdes av fiskelag på Donsö och närliggande Styrsö och Vrångö. På 1930-talet fanns närmare 50 fiskefartyg som var hemmahörande på Donsö, så vid sidan av nybyggnadsverksamheten hade varvet stora order på reparationsarbeten. 1931 blev Otto Grankvist ensam ägare till varvet, som nu hade namnet O. Grankvist Varv & Slip. 14 år senare, redan vid 50 års ålder, var dock Otto Grankvist tvungen att sälja varvet eftersom han hade åtdragit sig en svår ischias. Till stor del berodde ischiasbesvären på de dåliga arbetsförhållanden som rådde på fiskebåtsvarv vid denna tid, med kalla och dragiga arbetslokaler, mycket arbete ute vintertid och många tunga lyft av virke och annat material.

 

Källa: Skeppsbyggarna 1, Lennart Bornmalm, Krister Bång, Christine Fredriksen och Curt S. Ohlsson, Mölndal 2008