Mor Kerstins guldkedja

Kerstin Andersdotter "Mor Kerstin" (1774-1856) är en av Markbygdens mest kända historiska personer. Hon bodde på gården Stämmemad utanför Kinna.

Hon sägs dels ha varit den första som bedrev förläggarverksamhet, dels har varit den första som vävde bomullstyg. Kerstin är också känd genom sin son Sven Erikson. Deras gärningar är tätt sammankopplade.

Kerstin tillhörde en släkt som länge handlat med tyger. Fadern Anders Jonsson och hans båda bröder var välkända i trakten, för sin handel med tyger. De var så kallade förläggare.

Hon var gift två gånger och överlevde båda makarna. Kerstin blev mer och mer förmögen och hushållet hade stora fodringar, vilket var ett tecken på att det drevs förläggarverksamhet på gården.

Kerstin Andersdotter förärades 1842 guldkedja av Hans Maj:t Konungen som belöning och uppmuntran för sin "husflit" och sin insats för näringslivet.