Tollereds övre kraftstation är ett av landets äldsta vattenkraftverk. Anläggningen åren 1908-1909 av det dåvarande textilföretaget NÄÄS Fabriks AB, som funnits i Tollered sedan 1833.

 

Tollereds Öfvre Kraftstation<br /><br />
Vattenkraftstation

Hotades av rivning
Efter att i drygt 70 år ha försörjt fabriksanläggningen och den kringliggande bebyggelse med elkraft lades kraftstationen ned 1981 och ersattes av en ny underjordisk anläggning. När nya anläggningen tagits i drift var det meningen att den gamla kraftstationens maskiner skulle rivas.

 

Tollereds Öfvre Kraftstation<br /><br />
Vattenkraftstation

Intresseförening bildas
Med insikten om att den ålderdomliga industrimiljön vid Tollered skulle störas svårt av ett sådant ingrepp bildades först en interimsstyrelse 1980 och därefter en intresseförening våren 1982 med syfte att verka för att kraftstationen skulle kunna bevaras som industriminne.

 

Tollereds Öfvre Kraftstation<br /><br />
Vattenkraftstation

Framtiden säkras av museiföreningen
Arbetet inom föreningen kröntes med framgång och idag är kraftanläggningen framtid säkrad tack vare att fastigheten köptes av Lerums kommun och att den tekniska utrustningen skänktes till museiföreningen av dåvarande Viskans Kraft AB.

Tollereds Öfvre Kraftstation<br /><br />
Vattenkraftstation

Förklarat byggnadsminne
Som ytterligare garanti för en framtida bestående har kraftverket dessutom förklaras som byggnadsminne genom länsstyrelsens försorg.