Köpmannebro-järnvägsbilder

När Bergslagernas Järnväg byggdes var inte Skålleruds socken villiga att teckna sig för några aktier. Antagligen trodde de att det skulle bli en station i alla fall då Dalslands Kanal hade sitt inlopp vid Köpmannebro och att järnvägen av den anledningen ändå skulle anlägga en järnvägsstation i socknen. Vad de styrande inte tänkte på vara att sockengränsen gick strax söder om inloppet, vilket gjorde att stationen förlades på Långö i Holms socken.
Holm fick på detta viset tre järnvägstationer inom sina gränser, de två andra var Mellerud och Sunnanå. Namnet på stationen blev i alla fall Köpmannebro och kom att bli den enda stationen i landet som låg på en ö utan fast landsvägsförbindelse.
För att komma till stationen fick man antingen komma med båt eller så kunde man använda järnvägsbronbron över kanalen.
Nu i efterhand kan man tycka att det hade varit bättre om stationen placerats på Vibergsön som hade (och har) broförbindelse till fastlandet.

Del av den Häradsekonomiska kartan 1890-97 där sockengränsen är markerad med en röd linje.