Skara hantverk och mek, verkstad

Skara Hantverk startade på 1940-talet av bröderna Arne och Erik Andersson. Företaget etablerade sig i en mindre verkstadslokal på Oxbacksgatan 1 i Skara.

De båda bröderna Alf och Erik hade båda arbetat vid Erik Jonssons Gelbgjuteri. Ttillsammans startade de företaget "Skara Hantverk". Företaget tillverkade föremål i malm och mässing. De utförde även renoveringar och restaurering av föremål.

År 1968 valde bröderna att dela på sig. Alf Andersson startade företaget Skara Metall på Vallgatan 28, med ungefär samma inriktning som Skara Hantverk. Brodern Erik fortsatte med Skara Hantverk på Oxbacksgatan 1. 

I slutet av 1970-talet sålde Erik sålde företaget till Christer Käll som hade detta några år. Det sägs att Erik var den mest tekniske av bröderna, mendan Alf hade hantverket i sina händer.