Vargön Alloys 2018 - 2019 Vargön Alloys 2018 - 2019

Detta är en av Europas största tillverkare av ferrokrom - som är en legering som ger stål en hårdhet och motståndskraft mot korrosion. Ferrolegeringar är en viktig råvara för stålindustrin och Vargön Alloys säljer sina produkter till många länder runt om i världen. Det är framför allt till kunder i Europa, men på senare år har företag i Nordamerika också blivit stora kunder. Även till företag i Asien har försäljningen ökat.

Vargön Alloys. På planen i förgrunden på den översta bilden ligger flera s.k. skänkar och längst bak i bild till höger syns den stora ackumulatortanken med hetvatten som ska levereras till Vänersborg. I tanken håller vattnet en temperatur av ca 130 grader Celsius. Foto Christine Fredriksen, oktober 2019.

På smältverket arbetar idag runt 200 anställda och av dem är cirka 160 kollektivanställda och ett 40-tal tjänstemän. 125 arbetar dagtid och 75 har skiftgående. Ugnarna i smältverket körs hela dygnet.

På fabriksområdet. Foto: Micael Ericsson, Vänersborgs museum 2018.

Vargön vid Göta älv

Vargön Alloys har sina rötter i företaget Wargöns AB, som grundades redan 1874. Detta var från starten en pappersmasseindustri och ett träsliperi som byggdes vid Göta älv, alldeles där älven rinner förbi Vargön söder om Vänersborg. Läget vid älven var viktig för vattenkraften som användes till industriprocessen och för transport av skogsprodukterna. 1910 såldes fallrättigheterna i älven vid Vargön till staten och företaget Wargöns AB åtog sig samtidigt att ta emot en stor mängd elektricitet, betydligt mer än vad företaget egentligen efterfrågade, från det statliga kraftverket. 1912 installerades så den första legeringsugnen här och då ökade efterfrågan på elektricitet från företaget betydligt. Även nu hade denna industri ett bra läge vid älven, inte minst ur transportsynpunkt.


Från början hörde också ett jordbruk vid Rånnum till Wargöns AB, där lantbruk bedrevs med kreatursuppfödning och spannmålsodling.


Förutom den äldre huvudbyggnaden, kontoret, finns idag inga byggnader kvar från det gamla pappersbruket vid älven.

Vargön Alloys 2018 - 2019
Briketter på planen. Foto: Anna Panser 2018, Vänersborgs museum.

Källa: Dokumentation av Vargön Alloys, Vänersborgs museum/Västarvet 2018 och 2019.