Din och min stad - Mölndal Din och min stad - Mölndal

Vy åt sydost mot stadsdelen Trädgården, 1940-tal vs 2015. I förgrunden syns Centrallasarettets (senare: Mölndals sjukhus) trädgård. Siffrorna på den vänstra bilden markerar höjden på de planerade husen vid Delbancogatan och Lövgatan, som stod färdiga 1964. På den högra bilden ses det påbörjade bostadsområdet Kvarnbyvallen.

Foto: Okänd (1940-tal) och Camilla Eliasson (2015).

Trädgårdsgatan 1960-tal vs 2015

Din och min stad - Mölndal Din och min stad - Mölndal

Vy från Trädgårdsgatan mot Papyrus som skymtar rakt fram i bakgrunden. Till vänster ser man Petterssons cykelaffär och Sven Ahlins klädaffär mot Papyrus port. Till höger ses AB Mölndals Möbelaffär som låg på Trädgårdsgatan 3. Idag ligger bostadsområdet Silverskatten här.

Foto: Gösta Tidefors (1960-tal) och Camilla Eliasson (2015).

Från stadsdelen Trädgården åt sydväst

Din och min stad - Mölndal Din och min stad - Mölndal

Vy från stadsdelen Trädgården i nordost mot Mölndalsbro i sydväst, cirka 1900 vs 2015. Till vänster skymtar Mölndals nedre och Mölndalsbro. Till höger ses trädgårdsmästeriet Annehill.

Foto: Knut Kjellman (1900 - 1905) och Camilla Eliasson (2015).

Vy från Störtfjället västerut

Din och min stad - Mölndal Din och min stad - Mölndal

Vy från Störtfjället över Trädgården, Mölndal och Fässberg, ca 1907 – 1911. I förgrunden ligger området Trädgården och Kvarnbygatan som leder ned mot Mölndalsbro. I bakgrunden till vänster ser man Papyrusvillan. Uppe till höger tronar Fässbergs kyrka.

Foto: Okänd (1907 - 1911) och Camilla Eliasson (2015).

Vy från Lelle-Börjes trappor

Din och min stad - Mölndal Din och min stad - Mölndal

Utsikt från Lelle-Börjes trappor ned mot Trädgårdsgatan i Trädgården 1960-tal vs 2015. I bakgrunden till vänster ses Mölndals kyrka och till höger bostadsbebyggelse i Bosgården.

Foto: Tore Rydell (1960-tal) och Camilla Eliasson (2015).