Din och min stad - Lindome då och nu Din och min stad - Lindome då och nu

Ånglok med vagn vid gamla Lindome järnvägsstation, i slutet av 1800-talet vs 2015. Den gamla järnvägsstationen i Lindome låg på västra sidan om järnvägen, ungefär där det idag ligger en pressbyråkiosk. Stationen revs 1921 i samband med att järnvägen byggdes om. Tidigare gick spåret på västra sidan om Sagsjön, där var det sankt och bottenlöst, så att ett lok med förare och allt gick ner och sjönk. Loket med förare ligger kvar i djupet än idag. Efter denna händelse byggdes järnvägen rakt över Sagsjön. Fyllnadssten bröt man där Makadambolaget (Sabema) ligger idag och det är därför Makadambolaget har hamnat där. Det byggdes också en ny järnvägsstation samma år (1921).

Foto: Okänd (slutet av 1800-talet) och Camilla Eliasson (2015).