Donsö varv hade med åren blivit en mångsidig serviceanläggning för fiske- och fraktfartyg på Donsö. Vid de tre slipar som fanns på varvet från mitten av 1950-talet hade ca 300 fartyg sliptagits per år och som mest 9 fartyg samtidigt. Varvet hade också en hel del arbeten med ombyggnader, liksom tillverkning av propellrar.

1974 bestämmer sig bröderna Jacobsson för att sälja varvet och nya ägare blir Tärntank Rederi AB. Avsikten för företaget Tärntank Rederi var att kunna utföra service, mindre ombyggnader och reparationer på de egna tankfartygen, och att utöver detta slipta och utföra service på andra frakt- och fiskefartyg. Varvet uppförde en ny tillbyggnad till verkstaden med rederikontor och förråd. Det första större arbetet efter köpet av varvet var en ombyggnad och restaurering av ett norskt tankfartyg och ombyggnader av några stålfiskefartyg.