Hantverksbyn Falkängen  i Hällekis

De första familjerna flyttade in 1899. Sammanlagt byggdes det åtta stycken 8-familjshus.

I förmännens lön ingick fri bostad på ett rum och kök. Arbetarna betalade för samma yta 28 kronor per år, denna summa skulle betalas i förskott med 7 kronor varje kvartal.

Många arbetare kom från Skåne och Blekinge och bidrog till att bygga upp samhället här i Hällekis och satte sin prägel på samhället både politiskt och kulturellt. De som kom från Skåne hade många statussymboler i sina hus, bland annat väggklocka med lod och byrå med spegel. Mycket ved utanför huset var också betydelsefullt.

Hushållsgris fanns i varje familj. Sammanhållningen var mycket stor på gatan bland alla familjerna. Ett bevis på detta var att när herrarna på gatan träffades en söndagsförmiddag så bildade man en Svinförsäkring genom att alla betalade 1 kronor till en gemensam kassa för att ha om någon av dem miste sin gris.