Scan Andelsslakteriet i Skara
2961_1586.jpgEpidemisjukhuset.jpgPer-Toresgarden.jpgLugnås vägkorset.jpgNaas_Fabriker_inne.jpg2207 1905 Winqvist, Fritsla en af väfsalarna.jpg11 april 1940.JPGi slöjdsal.tifVargönAlloysVinjett.jpg001_KHF_Vykort_Skallerud_001.jpgSunwind_010.jpgToltorps dalen.jpgL_2012_0128_1200.jpgSkolhuset 3.jpgeccoverken (2).jpgscan-SKLS Charkfabriken foto VGM[2166].jpgbild 0846.jpgskylt 3.jpghacket_fixad.pngKlosterängen.jpgKvarnen i Tollered.jpgkanalen flygbild.jpgTollered klockan.jpgK_2014_0074-3.jpg2340, 3 beskuren.jpgSaabar under tillverkning.jpg2022_10_31_09_07_53_Jonas_Alströmer_YouTube_och_2_sidor_till_Arbete_Microsoft_Edge.pngfrackklänning beskuren.jpg01_villasolfrid.jpgKarin.jpgfonograf.pngberättarbänk.pngLuckeys.JPGinvigningen.jpgIMG_0091.jpgTore Johansson.JPG2022_11_23_09_20_42_Hilma_af_Klints_veterinära_illustrationer_YouTube_och_58_sidor_till_Arbete_.pngGhmB_16216.jpgerla, modellen, ing jöns koch.jpgklövskär-trappa.jpgPetras.jpg960px-Kinnekullebanan.jpgDFH_K1_5_Skal_054.jpgRörsberga 038.JPGAllmän rösträtt 2.jpgKallbadhuset, damavd.  juli 1947.jpg20210906_120526.jpgprojektbild-kinnekullebanan-2.pngAlbin M stenbrott.pngtaxi2.jpgTB-013-001.jpgParti från Ahlafors, Starrkärr snBatteriladdare, selenlikriktareLödöse varvInlands Pappersbruk i Lilla Edet.Dals Edgenerator03.jpgTextilarbetare vid Kungsfors fabriker i Skene (Marks kommun).Sven Erikson beskuret porträtt basetool.jpgPorträtt Agda Erikson basetool.jpgmor anna lägre basetool.jpgRaset vid Göta Cellulosa ABMunthers båtbyggeri 2006boras_poster.jpggoteborg_poster.jpgGarveriet.jpgVMO07775.jpgMariestad012uP2GXH44T.jpg1909 oi.jpg012uPWb2fNyL.jpgmunkedal.jpgFristad.jpgSurte glasbruksmuseumKatrinefors, Sulfitkokeriet med syratornet, 1950-tal.jpgPapyrus.jpgDSC01336 kopiera.jpgtaxor0.jpgLagarn.jpgSofia och Gerda Lundberg (Gustavsson) på trappan, Affären i Västerplana Storebacken,ekeberg.jpgvallgatan4.jpgDonsöVarv_Bild 3.jpgoljekoken gössäter.jpgflygfoto.jpgSjötorpsvarvLidan.jpgkilsund c 1900, 2.jpgWargön arbetsbilder, C60-1, F17Z-2.jpgGustaf Carlsson i arbete 1940-tal.jpgskrivmaskinvid trappen.tifPersonal vid Dalsjöforsfabriken 1919.mellerud storgatan.jpgsockerbagaren.jpgIMG_0266.JPG60.  Stallbacka från Stridsbergs.  TB-013-018.jpglok på Åmåls bangård.jpgfallbild.jpgIMG_1272.JPG

Den historiska gången

Scan Andelsslakteriet i Skara
Scan Andelsslakteriet i Skara

Den 18 februari 1918 inledde verksamheten vid Skaraborgs läns Andelsslakteriförenings nyuppförda anläggning i Skara. Placeringen var inte självklar. Striden stod mellan Skövde, Vara och Skara. Men Oscar II:s kungliga öga varsnade Skaras lämplighet som centrum för livsmedelsnäringen i samband med att han invigde Västergötlands-Göteborgs-Järnväg år 1900. Han lär ha förklarat att ett slakteri borde startas mitt i detta jordbruksdistrikt. Särskilt med tanke på de nya tranportmöjligheter till Göteborgsmarknaden samt export som den nyöppnade järnvägen innebar.

År 1918 var allt klart och ett viktigt steg för såväl bondenäringen i Skaraborg som sysselsättningen i Skara togs. I samband med detta bildades Svenska Livsmedelsarbetarförbundet avd 101 i Skara.

Disponent Bjarke och andelsslakteriet kämpade på mot konkurrenter och konjunktur. Slutet av 1920-talet och en bit in på 1930-talet innebar depression, hög arbetslöshet och låg efterfrågan. Under loppet av tre-fyra år föll priserna med 50% till 0:52 kr för svin och 0:30 kr/kg för slaktkor.   

Medlemmarnas lojalitet sviktade och slakteriets existens var hotad. Möten anordnades överallt i länet där disp. Bjakre och dir. Lampa (Skara Lantmannaskola) vädjade om större lojalitet. Slakten på 80-90 svin per vecka och behövde öka till 300 för att slakteriet skulle överleva.  

Krisen blev akut när den driftige och orädde disponenten Axel Bjarke dog hastigt år 1932. Föreningens styrelse funderade på samarbete med andelsslakterier i Skåne. Ett annat alternativ var uthyrning eller försäljning till KF.

Skaraborgs läns Hushållningssällskap agerade åter och tillsatte år 1933 en "Kommitté för slaktdjurshandels ordnande inom länet". Samma år bildades riksorganisationen Sveriges Slakteriförbund. De skaraborgska bönderna bestämde sig för att samarbetet i föreningsform även i fortsättningen var den bästa vägen för näringen.

Scan Andelsslakteriet i Skara

Våren 1934 samlades 600 ombud i Skara. De företrädde i sin tur 13 657 medlemmar. Skaraborgs läns Slaktdjursförsäljningsförening föddes och slakteriverksamheten i Skara övertogs av denna nya förening. Staten satte också detta som villkor för att de nya föreningarna, som nu bildades överallt i landet, skulle få statliga lånegarantier. Som lärdom från tidigare år ställdes nu hårdare krav gällande medlemmarnas leveransplikt. Detta medförde också flera konflikter med medlemmar med böter eller uteslutning och till och med rättegångar i en del fall. 

Då slakteriet tidigare varit svinslakteri uppfördes nu stallar och slakthall för storboskap och smådjur med svalhall och kylrum. Tidigare fanns en "isbinge" som låg söder om djurstallarna, denna laddades med sjöis från Vingsjön. Isblocken användes under sommaren för att kyla bland annat järnvägstransporterna med kött. 

1940-talet innebar stadigt och framgångsrikt uppbyggnadsarbete av föreningen och den blomstrande verksamheten blev ett allt tydligare inslag i Skaras liv och leverne, inte minst livdjursförmedlingen och med sina återkommande livdjursauktioner. Många Skaraborg minns säkert den folkfest som inramade livdjursauktionerna som på lördagar och senare på fredagar hölls i och omkring hushållningsällskapets uppvisnings- och ridhall invid slakteriet. Från 1962 flyttade de till den nybyggda SkLS-hallen (senare Scan-hallen) som då blev ett centrum för all livdjursförmedling. 

Sista stora utbyggnadsetappen var klar 1964. Ledningen i Skaraanläggningen var snabb med att anamma tidens krav och därför byggdes ett fryshus år 1968. På så sätt hamnade all svensk djupfrystproduktion av färsprodukter som köttbullar, pannbiff med mera i Skara.

Bondenäring och livsmedelsproduktion lever nära marknaden. Politiska beslut, skatter och regleringar påverkar. Något som gett utslag inte minst för slakteriet i Skara. För att möta konkurrensen inom den öppna EU-marknaden avskaffades den svenska jordbruksregleringen. Följden av detta blev sammanslagningar. År 1973 bildade de fyra västsvenska slakteriföreningarna Scan Väst. Detta innebar att slakterierna i Kil, Uddevalla, Varberg och Skara skulle enas om placering av huvudkontoret. Efter några års diskussion hamnade huvudkontoret i Skara. Denna fusion år 1973 var den första i en lång rad.