Hedefors fabriker

Om man fortsätter genom naturreservatet från Stenkullens station söderut längs ån kommer man så småningsom till det lilla brukssamhället Hedefors vid forsen med samma namn.

Hedefors Minnesbilder är en bok skriven av Olof Berndtsson. Han är uppvuxen i Hedefors och både han själv och hans pappa Karl Berndtsson har arbetat på fabriken. Hans pappa var eldare och kallades därför Ellan. Olof Berndtsson själv började jobba i fabriken som 14-åring 1934, men han trivdes inte och stannade inte särskilt många år.

I boken berättar han att lönen, som betalades ut i en rund plåtask, var 32 öre i timman. Efter en full arbetsvecka blev det 15 kronor och 36 öre. Och att det var ett mycket slitsamt arbete. Det är mängder av arbetare som slitit vid maskinerna innan honom.

Peter Andreas Åkerlund köpte mark vid Hede säteri 1875, och året därpå började fabriken byggas. År 1883 startade han Hedefors väfveri. Tio år senare startades även ett spinneri. 1904 tillkom kontors- och lagerbyggnaden, den byggdes upp igen efter en brand 1902. I samma veva byggdes även sex hus för arbetarbostäder. De sista husen blev färdiga 1902. På fabriksområdet fanns byggnader som användes till bl.a. väveri, spinneri, blekeri och färgeri.

Från allra första början arbetade arbetarna tio till tolv timmar om dagen. De som tjänade sämst hade en lön på 40 öre om dagen. År 1919 antog riksdagen lagen om 48-timmars arbetsvecka. Efter detta började arbetarna halv åtta på morgonen, kvart över sju på morgonen ljöd ångvisslan första gången. Halv fem på eftermiddagen var arbetsdagen slut, förutom på lördagar då man slutade ett. Ångvisslan blåste även vid arbetsdagens slut.

I slutet av 30-talet avvecklades spinneriet. Samtidigt bildades ett företag av familjen Åkerlunds företag i Borås och i Hedefors, det nya namnet blev Drufvefors väfveri. 1944 påbörjades en omfattande modernisering av fabrikens olika avdelningar. I slutet av 40-talet byggdes vattenkraftstationen. 1959 avvecklade Drufvefors väfveri all sin verksamhet.

Idag används den gamla fabriksmiljön för en mångd olika verksamheter. Här finns t.ex. Hedefors vandrarhem, kontor för olika företag, Konstfabriken, Lerums Bridgeklubb och Hedefors Café.