Din och min stad - Mölndal Din och min stad - Mölndal

Götiska förbundets friskola på Kvarnbygatan 49, år 1973 vs 2015. "Kråkan", Kråkliden - Kvarnbygatans branta stigning från Gamla Torget upp mot Stensjöbacke. Backen kallades förr Kråkan eller Kråkliden. Namnet Kråkan anses ha kommit av Kråkberget, som var en bergklack uppe i Mölndals ström. Om där var en samlingsplats för byns kråkor, vet man inte, men backen utmed strömmen kallades allmänt Mölndals Kråka. Kråkan var brant, och hästarna fick vara väl skodda för att kunna få kraft att dra de tunga lassen uppför den branta backen.

I förgrunden till vänster syns Götiska Förbundets skola som anlades år 1824 och under många år var byns folkskola. Senare blev skolan högre folkskola. Byggnaden skall bevaras som kulturminnesmärke från gången tid. Till höger ligger f.d. Delbancos oljeslageri, där man förr tillverkade linolja som användes vid målning.

Foto: Reine Ericson (1973) och Camilla Eliasson (2015).

Backen "Kråkan" på Kvarnbygatan

Din och min stad - Mölndal Din och min stad - Mölndal

I förgrunden ses Götiska Förbundets friskola på Kvarnbygatan 49, okänt årtal vs 2015. I bakgrunden tornar Soabs silotorn respektive nybyggnationen av bostadsområdet Kvarnbyterrassen.

Foto: Boel Ferm (okänt) och Camilla Eliasson (2015).