Din och min stad - Mölndal Din och min stad - Mölndal

Ett färglagt vykort på Frölundagatan, okänt årtal. Till vänster ses Gunnars restaurang (senare: Sahlins terrass) och till höger Joel Jacobsons järnhandel i Järnhandelsrondellen. På gatan ses en buss (obs! vänstertrafik) och lite längre upp en häst och vagn. Fässbergs kyrka tronar i bakgrunden. Nedanför kyrkan ligger Mölndals parkeringshus.

Foto: Okänd och Camilla Eliasson (2015).

Joel Jacobsons järnhandel

Din och min stad - Mölndal Din och min stad - Mölndal

Joel Jacobsons järnhandel med adress Frölundagatan 30 i Mölndal, tidigt 1980-tal. I bakgrunden ses Fässbergs kyrka. Järnhandeln och ett närliggande hus omgavs av den så kallade Järnhandelsrondellen. Mölndal var under många år den enda kommunen i Sverige som hade en järnhandel i en rondell och järnhandlaren beklagade sig inte, för det var mycket lätt att komma till hans affär med bil.

Foto: Tore Rydell (tidigt 1980-tal) och Camilla Eliasson (2015).