Din och min stad - Mölndal Din och min stad - Mölndal

Kvarnbygatan 25 - 27, 1960-tal vs 2015. Husen låg mitt emot Papyrus port. Till vänster ses Sven Ahlin Herrekipering "Frituna" på Kvarnbygatan 25. Husen är idag rivna och istället ersatta med garage tillhörande bostadsområdet Silverskatten.

Foto: Gösta Tidefors (1960-tal) och Camilla Eliasson (2015).

Kvarnbygatan i ostlig riktning 1970-tal vs 2015

Din och min stad - Mölndal Din och min stad - Mölndal

Närmast till höger ses pappersbruket Papyrus mur. I bildens mitt ses Kvarnbygatan 4 (idag: Byggnad 213) och Kvarnbygatan 6 (Delbancos oljeslageri) som här är riven. Lite längre bort på vänster sida ses Kvarnbygatan 49 (Götiska förbundets friskola) och i fonden Soabs industriområde.

Foto: Tore Rydell (1970-tal) och Camilla Eliasson (2015)

Gamla torget och Kvarnbygatan 4, 1960-tal vs 2015

Din och min stad - Mölndal Din och min stad - Mölndal

Det skuggade huset till höger med skylten "Skor", är Papyrus "Byggnad 213" på Kvarnbygatan 4. Efter detta ses Svenska Oljeslageriet och dess syratorn på höjden. På höger sida där Soab tidigare låg, finns idag området Kvarnbyterrassen.

Foto: Gösta Tidefors (1960-tal) och Camilla Eliasson (2015).

Vy från Gamla torget mot Kvarnbygatan 6

Din och min stad - Mölndal Din och min stad - Mölndal

Vy från Gamla Torget i Mölndals Kvarnby mot industribyggnaden Kvarnbygatan 6 (Delbancos oljeslageri/Berol Kemi), 1970-tal vs 2015. Till höger ses Forsebron och i fonden Stora Götafors.

Foto: Tore Rydell (1970-tal) och Camilla Eliasson (2015).

Kvarnbygatan 10, 1964 vs 2015

Din och min stad - Mölndal Din och min stad - Mölndal

Kvarnbygatan "Kråkan". Till vänster ses gamla Monopol, till höger Samuelssons strumpfabrik "Strumpan" på Kvarnbygatan 10.

Foto: Okänd (1964) och Camilla Eliasson (2015).