Din och min stad - Mölndal Din och min stad - Mölndal

Norra trädgården sedd nedifrån "tvärskeppet".

Foto: Okänd (1993) och Camilla Eliasson (2015).

Tomtmark där drivhuset senare byggdes år 1995 vs 2015

Din och min stad - Mölndal Din och min stad - Mölndal

En mur och köksträdgård vid Gunnebo slott. Under senare delen av 1900-talet odlades marken invid Gunnebo endast i ringa utsträckning. Ett nytt drivhus återskapades 1996-1999. Till höger ser man en skymt av det vitmålade "Solbacken" - Gunnebo slotts bostad för skogvaktaren, chauffören och arrendatorn. Grusvägen som ligger framför, leder till slottet, Mölndals turistinformation, café och restaurang.

Foto: Lou Schmitt (1995) och Camilla Eliasson (2015).

Köksträdgården år 1995 vs 2015

Din och min stad - Mölndal Din och min stad - Mölndal

Öster om huvudbyggnaden vid Gunnebo slott låg på 1700-talet det gamla boningshuset. Arkitekten C.W. Carlberg utförde en ritning i slutet av 1700-talet för en tjänstefolksbyggnad som aldrig kom att realiseras. Först 1996-1998 förverkligades arkitektens 200-åriga intentioner i och med att tjänstefolketsbyggnaden uppfördes, som idag används som restaurang och café.

Foto: Lou Schmitt (1995) och Camilla Eliasson (2015).