Din och min stad - Mölndal Din och min stad - Mölndal

Vy över Krokslätts fabriker (Mölnlycke fabriker) med omgivningar år 1905 vs 2015. Claes Johansson & Co:s Väveriaktiebolags nybyggda fabrik som den såg ut omkring 1910. Spinneriet, byggnaden med tornet, stod färdigt 1907. Spinneriet har byggts till ett antal gånger under årens lopp och fick sitt nuvarande utseende 1945. Väveriet intill byggdes samtidigt med kontorsbyggnaden 1904.

Foto: Victor Malmberg (1905) och Camilla Eliasson (2015). 

Krokslätts fabriksområde

Din och min stad - Mölndal Din och min stad - Mölndal

Vy österifrån över Krokslätts fabriksområde cirka 1900 - 1910 vs 2015. I bakgrunden ses Krokslättsskolan och Safjället. I bilden till höger ses Fredåsområdet längst till höger.

Foto: Okänd (1905) och Camilla Eliasson (2015).

Vy från höjden över Krokslätts fabriker, 1950-tal

Din och min stad - Mölndal Din och min stad - Mölndal

Foto: Okänd (1950-tal) och Camilla Eliasson (2015).

Sörgårdsgatan 2 1930-tal vs 2015

Din och min stad - Mölndal Din och min stad - Mölndal

På den stensatta gatan ser man spårvagnsspår. Bygger man hus på flat mark, brukar man kompensera detta genom att bygga ett eller annat torn. Detta landshövdingehus ligger invid Göteborgsvägen, en av de plattaste vägsträckningarna inom kommunen. Sörgårdsgatan 2 var tidigare en Manufakturaffär. Idag finns här nästan bara bostäder i kvarteret.

Foto: Okänd (1930-tal) och Camilla Eliasson (2015).