Din och min stad - Kållered då och nu Din och min stad - Kållered då och nu

Vy från Lyckebovägen mot Labackavägen, som ligger mittemot nuvarande Ekenkyrkan1930 - 50-tal vs 2015. Labackavägen som löper österut, korsar Ekenleden (med de enda ljussignalerna på hela leden), fortsätter under E6/E20 och slutar i Kållereds centrum.

Till vänster ligger ett rött radhus med gul gavel på Lyckebovägen 4. Till höger, bakom buskage och träd, skymtar den blå ElGiganten-byggnaden (Ekenleden 4-10). I bakgrunden ses Brattåsberget och centrum.

Foto: C.A. Träff (1930 - 50-tal) och Camilla Eliasson (2015).