Din och min stad - Kållered då och nu Din och min stad - Kållered då och nu

Kållereds Missionskyrka utmed Labackavägen, invigdes 1923. Gudstjänstlokalen och dess förstuga har spetsbågiga fönster medan bostadsdelen har vanliga fyrkantiga fönster. Det finns fortfarande en aktiv församling med bl.a sångkör- och scoutverksamhet. Det grå eternithuset snett ovanför är ett bostadshus med lägenheter i (Heljeredsvägen 2). Kyrkan är idag ekumenisk och har bytt namn till Ekenkyrkan.

Foto: Okänd (okänt) och Camilla Eliasson (2015).