På gården Dammen i Spjärr i Valla Socken bor den företagsamma Alida Kristensson. För några år sedan var Fröken Elin Sundberg Alidas lärarinna på Wendelsbergs Folkhögskola, där Alida på avslutningsdagen tilldelades Statens stipendium på 25 kronor. Nu är hon revisor i Valla byggnadsförening som äger Folkets Hus i Hjälteby. Hon är Pomologiska föreningens fruktpackerska och brukar agera prisdomare på Tjörns fruktodlareförenings uppvisningar. Hon leder konserveringskurser på Billströmska Folkhögskolan tillsammans med länsträdgårdsmästaren och det skrivs om hennes arbete i landets tidningar. Men Alida får inte rösta. När Fröken Sundberg sträcker över en lista för kvinnornas opinionsyttring skriver Alida under och ser till att hennes mor och systrar gör detsamma.

Elin Sundberg

2021

Över hundra år efter det att Elin Sundberg reste runt på Tjörn för att samla in namnunderskrifter för kvinnlig rösträtt, står hennes hus Villa Solfrid stolt kvar på ön, som ett monument över hennes livsgärning. Den som kliver innanför de mörkbruna dubbeldörrarna i hennes hall idag, kommer genast att känna kraften av Elin och de starka kvinnor som fanns runt omkring henne, komma emot sig.

Sommarkursen på Wendelsbergs Folkhögskola 1910.
Elin Sundberg i mitten klädd i svart och någonstans på bilden finns Alida Kristensson.
Foto: Wendelsbergs Folkhögskolas arkiv