Källor

Folk och Hus i Skärhamn, Stina Thuvik, Sally Lampe, Hildur Alverbo, m.fl., 1993

Bilder från en barndom, Anna-Lisa Olausson och Benita Nilsson, 1994

Kvinnors vardagsliv på Klädesholmen 1900-1950, Karin Thormark, 1984

Kyrkoarkiv: Stenkyrka, Rönnäng, Klädesholmen, Valla

Anekdoter och berättelser från släktingar till kvinnorna som skrev under via ”Gamla bilder och minnen från Tjörn”

Elin Sundbergs Stiftelses Arkiv

Tvåkammarriksdagens Arkiv, Petitioner, "Kvinnornas opinionsyttring för politisk rösträtt och valbarhet”, Göteborgs och Bohus län, Riksarkivet

Klädesholmens Museums samlingar

Historik över Vita Bandets i Sverige 60-åriga verksamhet 1901-1961 – Elsa Elgham

Vita Bandet i Göteborgs Arkiv – Region och Stadsarkivet Göteborg
Frisinnade Kvinnors Riksförbunds Arkiv – Region och Stadsarkivet Göteborg

”Pensionsnämnderna – Ett giv akt till Sveriges Kvinnor” – Tidskriften Rösträtt för Kvinnor nr 13-14, 1913

”Kvinnor i pensionsnämnderna” – Tidskriften Rösträtt för Kvinnor nr 22, 1913

”Nya fastställda kandidatlistor” – Svenska Dagbladet, augusti 1921

”Landstinget idag” – Göteborgs Aftonblad, september 1916