Kerstin Olsson, född 1936, var inlagd på epidemisjukhuset i Göteborg för gulsot i 18 dagar 1969. Hon berättar om hur det var att vara inlagd där och hur det gick till när hon blev inskriven. När hon fick sin diagnos fick hon själv gå direkt från Sahlgrenska sjukhuset till epidemisjukhuset utan att ha chans att ta kontakt med familj och vänner. De sjuka i gulsot var isolerade i en sal och bestod av narkomaner och personal från vårdinrättningar. Kerstin arbetade vid tiden för sitt insjuknande med konstnärlig terapi på Lillhagens sjukhus.

Samtalet spelades in av Elina Vidarsson och Richard Widerberg den 4 maj 2019 i trädgården utanför den nordöstliga paviljonen i hus 2 på Konstepidemin (det gamla epidemisjukhuset).

Klicka på ljudspelaren för att lyssna på samtalet.