Köpmannebro-järnvägsbilder

Den första stationen stod klar 1880 och användes till 1937 då den nya stationen togs i bruk. Den låg på den östra sidan om järnvägen och revs 1970.

Köpmannebro-järnvägsbilder

Den andra stationen låg på den västra sidan och togs i bruk 1937.
1973 revs den och sedan dess har Köpmannebro varit utan station. 

Foto: K. Andersson, Mellerud